Fiberprojektet i Ormaryd


Christopher Hultberg påminner om att det är viktigt att de som anmält intresse till IP Only och ännu inte avanmält gör det .

Enklast är via mail så de får skriftligt på att det är gjort. Läs längre ner på denna sida hur du gör för att säga upp avtalet utan kostrnad.

Kallelse till årsmöte 2019


Vi har årsmöte söndagen den 24 mars kl 16.00 i bygdegården.

Alla val är förberedda, vi bjuder på ”frallefika”. Handlingar inför årsmötet

finns här: 

Dagordning                 Verksamhetsberättelse

Sommarjobb för ungdomar


Samhällsföreningen behöver hjälp med gräsklippning på badplatsen, lekplatsen och bygdegården 1 maj - 31 augusti. Du ska vara minst 15 år och ha tillgång till egen gräsklippare, ersättning utgår per klippning. Anmäl ditt intresse till Lena Moberg, tel.070-2865186, info@ormaryd.com senast 15 april

Sanering av området vid järnvägsstationen

 

Läs mer här om trafikverkets planering

Medlemsavgift 2019

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Ormaryds samhällsförening.

Betala in på plusgiro 989791-9. Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen samt e-postadress.

SÄGA UPP IP ONLY UTAN KOSTNAD


Vi vill informera om att det går att säga upp sitt avtal med IP Only utan kostnad.Uppsägning skickas till: kundservice@ip-only.se


Följande mail har skickats till IP Only med positivt resultat. Ni får gärna kopiera och använda samma text:

——————

Hej.

Jag önskar säga upp det avtal som jag tecknade med er. Detta med hänvisning till att vi inte erhållit något byggbeslut. Byggbeslutet skulle komma senast 6 månader efter tecknande av avtal och det har nu gått 20 månader. Jag ska inte betala någon uppsägningsavgift eller liknande. Detta med hänvisning till er medverkan i tv-programmet Plus på SVT (sändes den 30 oktober 2018) där ni sa att avtal skulle kunna sägas upp utan några avgifter. Emotser bekräftelse på uppsägningen.

——————

Ev. kommer IP Only att svara undvikande till att börja med men då är det bara att svara tillbaka att ni ändå vill säga upp avtalet utan extra kostnad.


Ormaryds samhällsförening jobbar för en fiberutbyggnad i Ormaryd.

Vi tar inte ställning för eller emot olika bolag men vi tror att chanserna för färdigställd fiberinstallation just nu är större med Citynätet.  Vi vill därför uppmana alla att gå in och beställa fiber via Citynätet. Beställning görs via http://citynatet.stadsnatsfabriken.se/anslut/mig?oid=7864


Tack!


/ Styrelsen

Resultat Ormaryds fisketävling 2018.

1:a Joel, 2:a Sven samt Stig 3:a.

Grattis alla 3.

Väg 40


Trafikverket har nu en ny vägplan för ombyggnad av väg 40. Läs mer här.Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.