Årets fisketävling är avgjord.

Största fisk: Jonny

Flest antal fiskar: SvenSjöparken


Alla som vill ha sin båt liggande vid bryggan i sjöparken ska anmäla sig till Jonny Öggesjö, 076-527 82 92, så snart som möjligt. 

Samhällsföreningen kommer att ta ut en symbolisk årsavgift på 150 kr för båtplatsen, medlemmar i samhällsföreningen får 50 kr rabatt på årsavgiften. Samhällsföreningen tillhandahåller boj men du får själv ordna förankring av bojen.Flaggdagar


Listan finns här.OBS! Grävstart inom kort för Citynätet.

Läs mer här


Information från Christopher Hultberg: 

Fibergrävning startar nu.

Men det finns en del som bara anmält intresse.

Det är inte tillräckligt.

Fastigheter som vill ha fiber gå in på citynatet.se ----anslutningsportalen---ormaryd--------kartan  och kolla att de har  en blå prick .

Är den grå måste ni beställa anslutning omgående.

Annars blir det ingen anslutning i etapp 1.

Grå prick är alltså inte tillräcklig.

Jag ser många grå prickar och jag tror att de missat att beställa.

Med vänlig hälsning

Christopher

 Christopher Hultberg påminner om att det är viktigt att de som anmält intresse till IP Only och ännu inte avanmält gör det .

Enklast är via mail så de får skriftligt på att det är gjort. Läs längre ner på denna sida hur du gör för att säga upp avtalet utan kostrnad.

SÄGA UPP IP ONLY UTAN KOSTNAD


Vi vill informera om att det går att säga upp sitt avtal med IP Only utan kostnad.Uppsägning skickas till: kundservice@ip-only.se


Följande mail har skickats till IP Only med positivt resultat. Ni får gärna kopiera och använda samma text:

——————

Hej.

Jag önskar säga upp det avtal som jag tecknade med er. Detta med hänvisning till att vi inte erhållit något byggbeslut. Byggbeslutet skulle komma senast 6 månader efter tecknande av avtal och det har nu gått 20 månader. Jag ska inte betala någon uppsägningsavgift eller liknande. Detta med hänvisning till er medverkan i tv-programmet Plus på SVT (sändes den 30 oktober 2018) där ni sa att avtal skulle kunna sägas upp utan några avgifter. Emotser bekräftelse på uppsägningen.

——————

Ev. kommer IP Only att svara undvikande till att börja med men då är det bara att svara tillbaka att ni ändå vill säga upp avtalet utan extra kostnad.


Ormaryds samhällsförening jobbar för en fiberutbyggnad i Ormaryd.

Vi tar inte ställning för eller emot olika bolag men vi tror att chanserna för färdigställd fiberinstallation just nu är större med Citynätet.  Vi vill därför uppmana alla att gå in och beställa fiber via Citynätet. Beställning görs via http://citynatet.stadsnatsfabriken.se/anslut/mig?oid=7864


Tack!


/ Styrelsen

Medlemsavgift 2019

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Ormaryds samhällsförening.

Betala in på plusgiro 989791-9. Avgiften är 75: - per person eller 125: - per familj.

Skriv namn på inbetalningen och gärna namn på alla i familjen samt e-postadress.

Väg 40


Trafikverket har nu en ny vägplan för ombyggnad av väg 40. Läs mer här.Sanering av området vid järnvägsstationen

 

Läs mer här om trafikverkets planering


Ormaryds samhällsförening

Vi arbetar för att skapa trivsel, gemenskap och utveckling i samhället.

Vi sköter om lekplatsen,

badplatsen, näridrottsplatsen

och sjöparken samt arrangerar aktiviteter för alla åldrar.